صفحات مسلح سیمانی داخلی(آکواپنل)

صفحات مسلح سیمانی داخلی(آکواپنل): این صفحات جایگزین مناسبی برای مصالح بنایی در ساخت و سازهای داخلی ساختمان ( مانند دیوارها و سقف های داخلی , دیوار و سرویس های بهداشتی , آشپزخانه و استخر ) می باشند .صفحات مصلح سیمانی …

تاریخ : سه‌شنبه, 28 مارس 2017