اجرای کناف در تبریز

اجرای کناف در تبریز طراحی نصب و اجرای انواع سقف کاذب کناف در کلیه شهرهای استان آذربایجان شرقی توسط تیم حرفه  با مدیریت آقایان محمدی ، مجیدی ، حسن زاده و کریمپور انجام میگیرد برای مشاهده شماره تلفن نصاب کناف …

تاریخ : جمعه, 24 مارس 2017