مجموعه عکسهای سقف کششی باریسول

سقف کششی از ورق های PVC غیر قابل اشتعال تشکیل شده است ( ترکیبات P.V.C و مواد شیمیایی خاص دیگر ) که با کمک حرارت به ان استحکام می بخشند و به وسیله ریل های خاصی ، دور دیوارهای آن …

تاریخ : دوشنبه, 27 مارس 2017