موغام خارج سه گاه

مردم آذربایجان ، عشق و علاقه خاصی به موغام « سه گاه » داشته و موجب ترقی و گسترش وسیع آن شده اند . «Seygah سه گاه » دوستداران زیادی دربین توده های مختلف خاورنزدیک و خاورمیانه دارد و درموسیقی …

تاریخ : شنبه, 25 مارس 2017