تفنگ میخکوب هیلتی

دستگاه تفنک میخکوب هیلتی کنافـــ تفنگ های میخکوب که بیشتر از آن هیلتی نام برده می شود برای اتصال پلیت ها و صفحات مختلف و سازه ها به بتون و تیر آهن مورد استفاده قرار میگیرد. البته مصارف دیگری از …

تاریخ : شنبه, 25 مارس 2017