موغام بیات شیراز

دستگاه« بایات شیراز-BayatiShiraz»ازموغام های اساسی موسیقی آذربایجان بشمارمی آید. عوزییرحاجی بیگ اوف معتقد است موغام « بایات شیراز» حالات غم و اندوه را پدید می آورد.ولی بعضی از موسیقی دانان معاصر« بایات شیراز-BayatiShiraz»را عامل پیدایش غم و اندوه نمی دانند …

تاریخ : شنبه, 25 مارس 2017