مشخصات فنی پروفیل (سازه) نبشی L25

پروفيل (سازه) L25 در زيرسازي سقف كاذب يكپارچه در فصل مشترك ديوار و سقف به ديوار متصل شده و از آن به عنوان سازه ی تراز سقف کاذب استفاده می کنند. از اين سازه جهت زيرسازي در محل شكست هاي …

تاریخ : دوشنبه, 27 مارس 2017