دستگاههای رول فرمینگ تولید کناف

  دستگاه رول فرمینگ کناف نیز مانند دیگر پروفیلها در دو نمونه استاندارد و اختصاصی ساخته میشوند . در نمونه های استاندارد شما این قابلیت را دارید که به سهولت و با تغیر قالب هر پروفیل دیگری را که با …

تاریخ : سه‌شنبه, 4 آوریل 2017