دیوار پوششی کناف

سیستم های پوشش کاری ، در ساختمان ها با روش های مختلف با عملکردهای گوناگون اجرا میشود. در این سیستم کمیت هایی نظیر ارتفاع ، مقاومت در برابر حریق ، عایق های صوتی و حرارتی ، نفوذ ناپذیری در برابر …

تاریخ : سه‌شنبه, 4 آوریل 2017