موارد پیشنهادي کناف تبریز جهت عقد قرارداد

موارد پیشنهادي شرکت کناف ایران جهت عقد قرارداد فی مابین کارفرمایان و عاملین کارفرمایان و نصابان محترم شرکتهای فعلا در زمینه طراحی و اجرای سقف کاذب کناف جهت بهره گیري مؤثر از سیستمهاي ساخت و ساز خشک، باید دستورالعملهاي ویژه …

تاریخ : سه‌شنبه, 4 آوریل 2017