نسل جدید پنل سیمانی مسلح آکواپنل

معرفی نسل جدید پنل سیمانی مسلح آکواپنل داخلی توسط شرکت کناف جایگزین نسل قبلی آکواپانل  AQUAPANEL Cement Board Indoor (New Generation) سبک تر، ساده تر و سریعتر نسل جدید پنل های سیمانی آکواپنل داخلی از نیمه دوم خرداد ماه سال …

تاریخ : دوشنبه, 27 مارس 2017