آثار زیانبار ناشی از روشهای نادرست اجرایی

             یکی از مسائلی که می تواند در هنگام وقوع زلزله بسیار خطر آفرین باشد، عدم رعایت اصول اجرایی صحیح مربوط به اتصال دیوارها به سازه و همچنین عدم ایجاد اتصال مناسب در قطعات نما، سقفهای کاذب و سقفهای تزئینی …

تاریخ : سه‌شنبه, 28 مارس 2017