حفاظت ساختمان در برابر حریق با کناف

دیوارهای جدا کننده کناف دیوارهای جداکننده مقاوم در برابر حریق کناف برای تقسیم بندی و محصور نمودن فضاهای داخلی ساختمان ها و ایجاد زون های حریق بکار میروند. استفاده از ساختار در راهروز ها، راه پله ها و سایر راه …

تاریخ : دوشنبه, 27 مارس 2017